Fugenschneider Elektro 230 V und 400 V

GÖLZ FS125E Elektrofugenschneider 400 VGÖLZ FS125E Elektrofugenschneider 400 V
2.099,00 €
Sie sparen:
852,20 €
GÖLZ FS23E Elektrofugenschneider 400 VGÖLZ FS23E Elektrofugenschneider 400 V
3.199,00 €
Sie sparen:
311,50 €
GÖLZ FS170E Elektrofugenschneider 400 VGÖLZ FS170E Elektrofugenschneider 400 V
3.297,00 €
Sie sparen:
271,81 €
CEDIMA CF-13.2 E Fugenschneider Elektro 400 V
3.299,00 €
Sie sparen:
390,00 €
LISSMAC COMPACTCUT 300 E Elektro-FugenschneiderLISSMAC COMPACTCUT 300 E Elektro-Fugenschneider
3.715,00 €
Sie sparen:
795,36 €
Norton Clipper CS 451 E Fugenschneider
4.119,00 €
Sie sparen:
1.278,84 €
Norton Clipper CS 451 ET Fugenschneider 400 V
4.555,00 €
Sie sparen:
1.414,04 €
Keine Abbildung zugeordnet Keine Abbildung zugeordnet
5.355,00 €
Sie sparen:
1.146,77 €
CEDIMA CF-22 E Fugenschneider Elektro 400 V
5.399,00 €
Sie sparen:
670,00 €
CEDIMA CF-22 E 800 Fugenschneider Elektro 400 V
6.199,00 €
Sie sparen:
524,50 €
Norton Clipper CS 7,5 E Fugenschneider 400 VNorton Clipper CS 7,5 E Fugenschneider 400 V
8.129,00 €
Sie sparen:
2.523,88 €
Gölz FS 240 SE FugenschneiderGölz FS 240 SE Fugenschneider
8.999,00 €
Sie sparen:
437,70 €
CEDIMA CF-2015 E Fugenschneider Elektro 400 V
13.499,00 €
Sie sparen:
1.138,00 €
Keine Abbildung zugeordnet
18.603,00 €
Sie sparen:
4.042,70 €
Gölz FS 40 E FugenschneiderGölz FS 40 E Fugenschneider
21.389,00 €
Sie sparen:
626,00 €
Keine Abbildung zugeordnet
22.044,00 €
Sie sparen:
4.790,50 €
CEDIMA CF-50.2 E Fugenschneider Elektro 400 V
28.999,00 €
Sie sparen:
3.129,81 €